Rota Zeolite Mining Corp. Natuurlijk Zeoliet Clinoptiloliet uit Turkije
Rota Zeolite Mining Corp Natural Zeolite
Natural Zeolite Clinoptilolite
 

   home /Verwijderen van zware Metalen & Ammonia

Verwijderen van zware Metalen & Ammonia

Zeoliten dragen op vele wijzen bij tot het reinigen en beveiligen van onze omgeving . Het is immers zo dat bijna elke aanwending van zeoliet geïnspireerd is door bezorgdheid om het milieu of een grote rol speelt in het vernietigen van schadelijke afval.

Zeoliet kan in zijn uiterst poreuse structuur zelfs minuscule besmettingsdeeltjes opnemen van nauwelijks 4 micron.

Het heeft een natuurlijk negatieve lading en vandaar het vermogen om kationen, sommige organische afvalstoffen en ongewenste geurtjes te adsorberen.

Zeolieten gedragen zich als selectieve reinigers in het opnemingsproces door ionenwisseling van metaalkationen uit vloeistoffen.

Natuurlijke zeolieten zijn uitstekende ionwisselaars voor het verwijderen en regenereren van kationen van zware metalen (Pb, Cu, Cd, Zn, Co, Cr, Mn en Fe; voor Pb, Cu zelfs tot 97%) uit drink- en afvalwater.

Dit merkwaardig mineraal heeft een hoog adsorbatievermogen voor ammonia die een voorname factor is bij het zuiveren van het gemeentelijk afvoerwater . De ammonia in afvoerwater kan door behandeling in gemeentelijke zuiveringsinstallaties verminderd worden tot 10 -15 ppm .

De filtrerende eigenschappen van zeolieten bieden een alternatieve en milieuvriendelijke oplossing voor het opnemen van de meeste besmettingsdeeltjes die in watersystemen voorkomen.

Natuurlijke zeolieten kunnen deze taken uitvoeren dank zij hun hoge ionenwisselingscapaciteit, adsorptie- desorptie- en modificatievermogen.

 

 

© 2012, Rota Mining Corp. Email : sales@rotamadencilik.com.tr     Phone: +90 216 385 1600        
Zeolit Zeolite Zeoliet Zeolith Home Zeolite Contact Us