Rota Zeolite Mining Corp. Natuurlijk Zeoliet Clinoptiloliet uit Turkije
Rota Zeolite Mining Corp Natural Zeolite
Natural Zeolite Clinoptilolite
 

   home /Natuurlijk zeoliet als gondconditioner

Natuurlijk zeoliet als gondconditioner :

Zeoliet is de meest effecte manier om CEC in de wortelzone te bevorderen en het gebruik van meststof te verminderen. Door toevoeging van clinoptiloliet worden de meststoffen langzaam en geleidelijk in de grond opgenomen. Voedingsbestanddelen als stikstof en kalium worden door het negatief geladen clinoptiloliet vastgehouden en vrijgegeven naar behoefte.

Zeoliet houdt het voedsel beter vast zodat het verlies van voedende bestanddelen in het milieu vermindert. Door een evenwichtige en aanvulbare voedseltoevoor in de wortelzone van de plant, neemt de behoefte aan meststof.af.

Zeoliet zorgt voor een aanvullend waterreservoir dat lange tijd vocht kan vasthouden voor peiodes van droogte; bij het besproeien wordt het water vlugger opgenomen en de laterale verspreiding van het water in de wortelzone wordt bevorderd.

Zeoliet is heel poreus en bezit daardoor een buitengewoon grote oppervlakte. Zijn affiniteit voor ammonium helpt om de grond te bufferen en verhindert de giftige ophoping van ammonium. Deze eigenschap laat de teler toe om tijdens de groeiperiode deze minder dure vorm van stikstof aan te wenden in uitgebreidere en minder frequente toepassingen. De adsorbtie en tijdige vrijlating van noodzakelijke voedingselementen door zeoliet, leidt tot een betere groei van alle gewassen en rijkere oogsten. Doordat de in reserve opgeslagen voedingselementen zonder aanvulling over een langere periode kunnen gebruikt worden, leidt het bovendien tot besparing van meststof.

De binding van één alumina met vijf silica tetrahedra in een enige symetrische schikking ligt aan de basis van de vaste inorganische structuur van zeoliet. Deze symetrische binding zorgt voor een open raamwerk waarin water wordt vastgehouden. De negatief geladen openingsoppervlakken houden kationen vast, voor de kationenwisselingscapaciteit. Het is door deze open en negatief geladen structuur dat zeoliet in zijn stabiel driedimensionaal honiggratenraam voedingselementen voor planten kan opnemen en weer vrijlaten.

Voordelen van Natuurlijke Zeoliten :

• Hogere kationenwisselingcapaciteit (CEC)
• Vemindering in het gebruik van meststof—in sommige gevallen vermindert het gebruik van stikstof met 25 %
• Minder waterverbruik
• Zorgt voor kalium (door ionenwisseling uit de zeolietstructuur)
• Verhoging in benuttiging en aanwezigheid van fosfor met 89 %
• Voordelig in het gebruik.

 

 

© 2012, Rota Mining Corp. Email : sales@rotamadencilik.com.tr     Phone: +90 216 385 1600        
Zeolit Zeolite Zeoliet Zeolith Home Zeolite Contact Us