Rota Zeolite Mining Corp. Natuurlijk Zeoliet Clinoptiloliet uit Turkije
Rota Zeolite Mining Corp Natural Zeolite
Natural Zeolite Clinoptilolite
 

   home /Zuiveren van radioactieve afval

Zuiveren van radioactieve afval:


SORBENT BARRIERES VOOR RADIOACTIEVE AFVAL:


Doordringbare barrières die sorbente materialen inhouden waaronder zeoliet, nemen besmetting op die voortkomt van ondiep begraven radioactieve afval met beperkte graad van activiteit. De zeolieten zijn vermengd met klei en andere stoffen die de doorgang van de besmetting lang genoeg beletten om wisseling of verval van radioactive ionen toe te laten.

ZUIVEREN VAN RADIOACTIEVE AFVAL:

Naturlijk zeoliet heeft een hoog ionenwisselingsvermogen en een uitgesproken affiniteit voor kationen van zware metalen. Daardoor kan het in zijn driedimensionale kristallijne structuur schadelijke elementen als strontium 90, caesium 137 en andere radioactieve istopen uit een oplossing opnemen en vasthouden. Zeolieten reageren goed met cement en glas en zorgen er zodoende voor dat de radioactieve afval veilig kan opgevangen en vastgehouden worden. Zeolieten zijn sterk en hebben een groot weerstandsvermogen tegen nucleaire degradatie, bovendien zijn ze goedkoper dan organische ionenwisselaars

© 2012, Rota Mining Corp. Email : sales@rotamadencilik.com.tr     Phone: +90 216 385 1600        
Zeolit Zeolite Zeoliet Zeolith Home Zeolite Contact Us